Kardiologia

KARDIOLOGIA

Diagnostyka i leczenie pacjentów z kardiomiopatią przerostową/ rozstrzeniową oraz restrykcyjną.

Diagnostyka i leczenie chorób serca

Wykonywanie oraz interpretacja badań:

  • EKG,
  • Testy wysiłkowe
  • Holter EKG
  • Holter ciśnieniowy