Lek. Magdalena Polańska-Skrzypczyk 
specjalista kardiolog
Absolwentka II Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

  • Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
  • Oddział Kardiomiopatii - Instytut Kardiologii w Aninie.

Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z kardiomiopatią przerostową/ rozstrzeniową oraz restrykcyjną. Ukończenie kursów w zakresie elektrokardiografii oraz echokardiografii.

Wykonywanie oraz interpretacja badań:

  • EKG,
  • Testy wysiłkowe,
  • Holter EKG
  • Holter ciśnieniowy.

Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dającego uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Otwarty przewód doktorski dotyczący 9-letniej obserwacji pacjentów z Rejestru Zawałów Serca Anin, którego wyniki zostały opublikowane w europejskich czasopismach oraz przedstawiane podczas zjazdów Europejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.